top of page
Screen Shot 2020-07-15 at 1.53.13 PM.png
idea.png
coffee icons.png
DSC07440.png

轻轻一键,即可同时萃取咖啡、打发牛奶

花样奶咖、居家自制,只需一台七次方咖啡机

DSC01227.png

​意式浓缩

DSC01260.png

​卡布奇诺

DSC01184.png

拿铁

DSC01186.png
DSC07449.png

冰拿铁

美式咖啡

3分钟制作一杯咖啡

step1.jpg

Step 1

下壶放入胶囊或咖啡粉,加水到刻度线

step2.jpg

Step 2

加入牛奶到对应刻度

Step3.jpg

Step 3

选择需要的咖啡模式

step2.jpg

Step 4

等待3分钟,即可享受美味咖啡

DSC_5263.jpg

双压慢萃技术

丰富的金黄油脂

mokapot.png

奶泡细腻绵密

全自动发泡,无需手打,智能控温55~60℃,采用高速磁悬发泡技术,一键打出细腻奶泡

milkpot.png
奶泡.png
1.jpg

花式咖啡轻松做

DSC00218.jpg
DSC_1623.jpg
DSC0208.JPG

​咖啡胶囊

DSC03537.jpg

瑰夏风味

DSC03542.jpg

经典意式

DSC03540.jpg

曼特宁风味

‘Ωƒœøß∑»Ω∫ƒ“.jpg

​越南咖啡

mstandΩ∫ƒ“ copy.jpg

M Stand 合作款

bottom of page